+387 32 460 700 press@arnelisak.comZahvalnica JP Vodokom Kakanj ministru Arnelu Isaku

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak je danas u svom kabinetu primio delegaciju Javnog preduzeća “Vodokom” d.o.o. Kakanj na čelu sa direktorom Harisom Veispahićem, a sastanku je prisustvovao i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirnes Bašić.

Ovom prilikom, direktor Veispahić je u ime JP Vodokom Kakanj ministru Isaku uručio Zahvalnicu za podršku u radu i pomoći u implementaciji okolišnog projekta u okviru kojeg je ovo kakanjsko komunalno preduzeće realiziralo nabavku dva specijalizirana vozila za sakupljanje i odvoz selektovanog otpada. Naime, Ministarstvo je iz Fonda za zaštitu okoliša za finansiranje nabavke ovih vozila izdvojilo 70 hiljada KM.

Raduje me da gotovo svakodnevno sa terena dobijamo informacije o pozitivnim učincima realizacije nekoliko desetina okolišnih projekata koji su finansirani iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša. Vjerujem da će vozila koja su u JKP Vodokom nabavili iz dodijeljenih sredstava doprinijeti osnovnom cilju, a to je povećanje komunalne higijene i podizanje na veći nivo zaštite okoliša na području općine Kakanj u oblasti prikupljanja, selekcije i odvoza otpada”, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.