+387 32 460 700 press@arnelisak.comZa zbrinjavanje infektivnog otpada ministar Isak odobrio 850.000,00 KM

Dana 12.09.2019. godine na poziv ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ArnelaIsaka, održan je radni sastanak u kabinetu ministra sa direktorima i predstavnicima Kantonalne bolnice Zenica, Opće bolnice Visoko i Opće bolnice Zavidovići. 

Na sastanku je razmatrana problematika stepenapripremljenosti kantonalne i općih bolnica za implementaciju Projekta zbrinjavanja infektivnog otpadakoji ni nakon četitri godine nikada nije realizovan. S obzirom da se radi o biološki opasnom bolničkom otpadnom materijalu, koji se ne može reciklirati niti se smije odlagati na deponijama i koji podliježe strogim standardima držanja i uništavanja, ministar Isak je putem Fonda za zaštitu okoliša opredijelio 850.000,00 KM za realizaciju navedenog Projekta na području kompletnog Kantona. Direktori i predstavnici bolnica izrazili su spremnost za realizaciju Projekta i zhavalili se ministru na odabiru bolnica u kojima će se locirati aparati za sterilizaciju infektivnog otpada.

– Problematika zbrinjavanja infektivnog otpada već duže vrijeme opterećuje kompletan sistem zaštite naših građana i ja sam preduzeo sve neophodne mjere i aktivnosti da se zaštita građana podigne na veći nivo i približi evropskim standardima. Nama su naši građani uvijek u prvom planu – izjavio je ministar Isak.1