+387 32 460 700 press@arnelisak.comStvoreni uslovi za legalizaciju i priključak objekata na komunalnu infrastrukturu

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline donijela Odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata. Ovo je još jedna važna odluka za sve građane kantona koju je ovo ministarstvo realizovalo u okviru provođenja strateških smjernica iz oblasti prostornog uređenje, prometa i komunikacija i zaštite okoline. 

– Drago mi je što će za vrijeme moga mandata svi građani napokon imati mogućnost da u 21. stoljeću ostvare neophodne komunalne priključke. Na taj način će, uz provođenje propisanih procedura, ostvarivanjem priključaka na komunalnu infrastrukturu biti olakšan život našim građanima, što i jeste osnovni cilj Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – izjavio je ministar Arnel Isak.

Donošenjem odluke otvorena je mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona, a što im stvara pretpostavke za komunalne priključke, uz ispunjavanje propisanih uslova koji su usklađenisa uslovima za izdavanje građevinske dozvole i uz obavezu plaćanje naknade za sam postupak legalizacije.