+387 32 460 700 press@arnelisak.comPOTPISIVANJE UGOVORA SA KORISNICIMA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2019.GODINU KOJI SE ODNOSE NA OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM -LOT 1 i ČIŠĆENJE OBALA RIJEKE BOSNE-LOT 2

Dana 19.08.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 sati Ministarstvo za prostorno uređenje,promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona upriličiti će potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša, čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu, a koji se odnose na oblast upravljanja otpadom -LOT 1.
Ovim Javnim pozivom odabrano je 17 (sedamnaest) projekata u ukupnom iznosu od 900.000,00 KM. Odobreni su projekti sa iznosima :
Regionalna deponija Mošćanica Zenica 60.000,00 KM,
JKP „Vis“ d.o.o. Doboj Jug 80.000,00 KM,
JP „Rad“ d.d. Tešanj 40.000,00 KM,
JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići 20.000,00 KM, JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko 90.000,00 KM, JP „Komunalno d.o.o. Žepče 50.000,00 KM, JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj 70.000,00, JKP Vareš d.o.o. Vareš 40.000,00 KM,
KJD d.o.o. Maglaj 70.000,00,
„Alba Zenica“ d.o.o. Zenica 40.000,00,
JKP „Usora“ d.o.o. Usora 75.000,00 KM, JKP „Bioštica“ d.o.o. Olovo 30.000,00, JP „Komunalno d.o.o. Breza 32.221,80 KM,
Grad Zenica 90.000,00 KM,
Općina Doboj Jug 22.778,20 KM,
Općina Zavidovići 70.000,00 KM i
Općina Maglaj 20.000,00 KM.

Također, dana 21.08.2019. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati zakazano je potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša, čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu koji se odnose projekte čišćenja obala Rijeke Bosne – LOT 2.
Ovim Javnim pozivom odabrano je 7 (sedam) projekata u ukupnom iznosu od 423.497,60 KM. Odobreni su projekti u iznosima:
JKP „Vis“ d.o.o. Doboj Jug 70.000,00 KM, JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići 70.000,00 KM, KJD d.o.o. Maglaj 68.121,60,
Grad Zenica 50.000,00 KM,
Općina Doboj Jug 25.376,00 KM,
Općina Kakanj 70.000,00 KM
i Općina Visoko 70.000,00 KM.

Ministar Arnel Isak je istakao da je kompletna procedura prijave, odabira i dodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša provedena transaprentno i javno. Sredstva su dodjeljenja svim aplikantima, a ukupan iznos dodjaljenih sredstava je uvećan za 10-15% u odnosu na prošlu godinu. Odabrani korisnici i odobreni iznosi se javno objavljuju da javnost-građani imaju pravovremenu informaciju i da mogu pratiti tok i namjenski utrošak odobrenih sredstava.