+387 32 460 700 press@arnelisak.comPo prvi put u ZDK: Ministar Isak izdvaja sredstva za čišćenje obala rijeke Bosne

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Plan utroška sredstva ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kojim je previđen iznos od 1.550.000 KM za očuvanje okolišta.

Sredstva će se realizirati putem Javnog poziva, a od ukupnog iznosa 900.000 KM opredijeljeno je za pomoć općinama Zeničko-dobojskog kantona u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada, 500.000 KM za pomoć općinama Zeničko-dobojskog kantona u postupku čišćenja obala rijeke Bosne, te 150.000 KM za podšku podizanja svijesti o okolišu.

Osim toga, sredstva u iznosu od 850.000 KM će se realizovati javnom nabavkom opreme za tretman infektivnog otpada u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, dok je 100.000 KM izdvojeno za sufinansiranje projekta izgradnje “Eko kuće” na Smetovima.

Valja istaći da je Arnel Isak, resorni ministar, po prvi put izdvojio sredstva za čišćenje obala rijeke Bosne, a koje nakon svakih većih padavina bivaju zatrpane smećem i ogledaju pravu sliku ljudskog nemara.

Na ovaj način, osim što će sredstvima biti osigurano čišćenje obala rijeka, podići će se i svijest građana da ubuduće ne budu nemarni prema okolišu, ne bacaju otpad u rijeke i pokažu da su ekološki odgovorni – kaže Isak.

Ministar napominje da je nedovoljan obuhvat organiziranim sakupljanjem otpada u općinama, dok štete nastale od posljedica elementarnih nepogoda posredno utječu na moguće opterećenje obala različitim vrstama otpada.

Pored finansijskog, ekološkog i tehničkog, ovo predstavlja i krupan društveni sociološki problem. Provođenje aktivnosti čišćenja, također će, uvjeren sam, doprinijeti nestajanju prakse ponovnog bacanja smeća na sanirane površine – poručio je Isak, ističući da navedene aktivnosti moraju biti praćene i organizovanim sistematskim, tehničkim i finansijskim mjerama, programima i projektima.

Pomenuti projekt planira pružiti pomoć općinama u realizaciji projekata koji se odnose na aktivnosti uklanjanja divljih deponija sa obala i korita rijeke Bosne, čišćenje priobalnog pojasa od krutog otpada, PET i PVC otpada, te svih drugih vrsta ambalažnog otpada.