+387 32 460 700 press@arnelisak.comOSVRT NA AKTIVNOSTI TOKOM 2019. GODINE Ministar Isak: Poboljšanje cestovne infrastrukture je preduslov napretka i razvoja

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona-Kantonalna direkcija za ceste je tokom 2019. godine vrijedno radila na realizaciji projekata neophodnih za poboljšanje cestovne infrastrukture na području ZDK. Provedeno je 50 postupaka javnih nabavki za radove održavanja, rekonstrukcije, sanacije ili modernizacije javnih cesta na području ZDK, održavanje cestovne infrastrukture i instaliranje cestovne opreme, te za usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova ili za usluge izrade projektne dokumentacije, raznih elaborata izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije regionalnih cesta i cestovnih objekata.

Vrijedna ulaganja u svim općinama ZDK

Kad je u pitanju redovno i zimsko održavanje oko 450 kilometara regionalnih cesta na području ZDK, tokom 2019. je iz namjenskih sredstava Ministarstvo, odnosno Direkcije, izdvojeno je 3,8 miliona KM. Kroz 17 otvorenih postupaka javnih nabavki radova na poboljšanju cestovne infrastrukture na regionalnim cestama u ZDK, u smislu rekonstrukcije, sanacije i modernizacije izdvojeno je oko 11 miliona KM bez PDV-a.
„U pitanju su vrlo značajni projekti javnih nabavki za izvođenje radova u svim općinama Kantona (npr. nastavak izgradnje GGM-a i rekonstrukcija lokalne ceste Zenica-Babino, kao i rekonstrukcija regionalne ceste Zenica-Vjetrenice R441 te drugi vrijedni projekti u Zenici, zatim izgradnja Mosta na rijeci Trstionici u Kaknju, sanacija regionalne ceste R445 na dionici Moštre Visoko, zatim asfaltiranje zaobilaznice i sanacija klizišta u Olovu, sanacija i rehabilitacija ceste u Varešu, sanacija klizišta i izgradnja pješačke staze u naselju Ulišnjak kod Maglaja, sanacija klizišta Ćatin Greb u Tešnju). Realizirana je i prva faza radova na projektu rekonstrukcije ceste Čajdraš-Lokvine, za šta je opredijeljeno milion KM“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.
„Vrijednim radom smo pokazali da ne želimo graditi samo metre i zadovoljiti se sitnim ulaganjima, nego kilometre i dati maksimum na poboljšanju cestovne infrastrukture na regionalnim cestama na području ZDK koji su u nadležnosti našeg ministarstva i Kantonalne direkcije za ceste.
Tokom 2019. godine su nam u nadležnost dodijeljene dvije nove regionalne ceste. To je cesta u Usori koja povezuje ovo područje na sjeveru Kantona sa magistralnom cestom M-17 i manjim bh. entitetom te cesta Zenica-Babino-Arnauti-Donji Kakanj, za čije smo održavanje raspisali tender a do zvaničnog preuzimanja ceste ono ostaje u nadležnosti grada Zenica. Očekujemo da ćemo uskoro zvanično preuzeti nove regionalne ceste i uspostaviti upravljanje i održavanje, te ćemo nastojati ulaganjima dovesti na viši nivo od dosadašnjeg stanja“, dodaje ministar Isak.

Zaštita okoliša nam je emanet radi budućih generacija

Također, kad je u pitanju zaštita okoliša, kroz dva javna poziva Ministarstvo je iz Fonda za zaštitu okoliša dodijelilo ukupno 1,55 miliona KM za više od 170 eko projekata.
Po LOT-u 1 općinama, gradovima i komunalnim preduzećima je opredijeljeno ukupno 900 hiljada KM za 17 projekata koji se odnose na zatvaranja tehnički neuređenih općinskih deponija, sistema primarnog odvajanja otpada (nabavka kanti, kontejnera i zelenih otoka) radi smanjenja nastajanja otpada i korištenje njegovih vrijednih svojstava, opremanje reciklažnih dvorišta, transfer stanica, unapređenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje otpadom na području ZDK.
Po LOT-u 2 sufinansirane su aktivnosti općina i javnih komunalnih preduzeća koji se odnose na uklanjanje divljih deponija sa obala i korita rijeke Bosne, čišćenje priobalnog pojasa od krutog otpada, PET i PVC otpada, kao i svih drugih vrsta ambalažnog otpada, omogućavanje prohodnosti i pješaćenja kroz aktivnosti kresanja granja, drveća i šiblja, te je u okviru ovog programa finansirano sedam projekata ukupne vrijednosti 423 hiljade KM.
Po LOT-u 3 a na osnovu dva javna poziva sufinansirano je 148 eko projekata koji se odnose na poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša, jačanje ekološke kulture građana itd. Za pomoć u finansiranju ovih projekata izdvojeno je više od 220 hiljada konvertibilnih maraka.