+387 32 460 700 press@arnelisak.comMINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Zvanično u rad puštena stanica za mjerenje kvaliteta zraka u Maglaju

U Maglaju je zvanično puštena u rad stanica za mjerenje kvaliteta zraka, čiju nabavku je finansiralo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa ministrom ArnelomIsakom. Nova stanica je dio mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka na području Zeničko-dobojskog kantona.

Naime, u svrhu uspostave sistemskog pristupa upravljanju kvalitetom zraka na području Zeničko-dobojskog kantona u toku su završne aktivnosti na uspostavi sistema umreženih mjernih stanica koje će činiti sastavni dio Centra za monitoring pri Institutu „Kemal Kapetanović“, čija uspostava pri Institutu Kemal Kapetanović je i zakonska obaveza, proistekla iz Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 12/13).

Sistem umreženih mjernih stanica funkcioniše već dvijegodine u njemu se nalazi 5 fiksnih stanica (Radakovo, Centar, Tetovo, Vranduk, Visoko ) i dvije mobilne stanice (Institut i Općina Kakanj).

Fiksne stanice na lokacijama Radakovo, Centar i Tetovo su u vlasništvu Grada Zenica i ustupljene su Institutu na korištenje u oktobru 2017. godine. Jedna mobilna stanica, nabavljena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, u vlasništvu je Univerziteta u Zenici, odnosno Instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, dok je druga mobilna stanica u vlasništvu Općine Kakanj.

U svrhu kompletiranja mreže stanica za mjerenje kvaliteta zraka na području ZDK u toku 2020. godine planirana je nabavka mjerne stanice koja će biti instalirana na području općine Tešanj, a u toku 2021. godine planirana je nabavka mjerne stanice za područje općine Kakanj, čime bi se zaokružila mreža mjernih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona“, kaže ministar Arnel Isak, koji dodaje da Ministarstvo u skladu sa Zakonom o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoline iz sredstava Fonda za zaštitu okoline na godišnjem nivou obezbjeđuje sredstva u iznosu od oko 300 hiljada KM za ove namjene.