+387 32 460 700 press@arnelisak.comMinistar Arnel Isak u posjeti načelniku Maglaja

Danas je u okviru svojih redovnih aktivnosti ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Arnel Isak, zajedno sa kantonalnim zastupnicima, posjetio načelnika Maglaja gospodina Mirsada Mahmutagića.
Posjeta je bila veoma korisna i konstruktivna, jer je ministar Isak imao priliku da upozna načelnika Maglaja sa veoma obimnim i ambicioznim planovima i projektima ulaganja ministarstva. S obzirom da je Maglaj važno industrijsko središte kantona, sa potrebom da se komunikacijski, planski, ali i ekološki izgrađuje i harmonizira sa standardom života ostalih gradova u kantonu i u Bosni i Hercegovini, ovaj sastanak doprinijet će da se njegov daljnji razvoj vrši u korist poboljšanja kvaliteta života svih njegovih stanovnika.
U skladu sa smjernicama i zaključcima koji su razmatrani, te planiranim sredstvima kantona i ministarstva za ovaj grad, stručni timovi Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline izradit će buduće strateške planove i projekte.