+387 32 460 700 press@arnelisak.com

 

Arnel Isak rođen je 1996. godine u Zenici, gdje i sada živi. Završio je Tursko-bosanski Sarajevo koledž, a nakon toga ekonomski fakultet gdje je stekao zvanje diplomirani ekonomista. Govori engleski i turski jezik, a veoma dobar je poznavalac informatike i IT komunikacija, što mu je i profesionalna orijentacija. Aktivno se bavi sportom, a u okviru borilačkih vještina posjeduje ‘Taekwondo – 2. dan majstor crnog pojasa’. Oženjen je.

Veoma je aktivan u društvenom životu, a posebno u okviru različitih sportskih i kulturnih udruženja, te humanitarnih organizacija, gdje je bio nosilac i pokrovitelj mnogobrojnih humanitarnih akcija.