+387 32 460 700 press@arnelisak.comA-SDA BiH: Nadležne državne institucije nisu dovoljno posvećene kontroliranju migracija u BiH

Na sjednici Predsjedništva Stranke demokratske aktivnosti Bosne i Hercegovine (A-SDA BiH) koja je održana jučer u Zenici razmatrana je aktuelna politička situacija u zemlji, te je između ostalog značajna pažnja posvećena migrantskoj krizi.

Konstatovano je da nadležne državne institucije nisu u dovoljnoj mjeri posvećene upravljanju i kontroliranju migracija u Bosni i Hercegovini, da je težina migrantske krize najizraženija na području Unsko-sanskog kantona u kojem se trenutno nalazi blizu sedam hiljada migranata, te da je humanitarna, zdravstveno-epidemiološka i sigurnosna situacija odavno prevazišla mogućnosti ovog kantona.

Predsjedništvo A-SDA BiH poziva sve nadležne institucije i organe, političke stranke i njihove rukovodeće kadrove, vjerske institucije, humanitarne organizacije i udruženja, kao i sve druge da se aktivno uključe u praćenje, kontroliranje i upravljanje migrantskom krizom, te da svojim radom doprinesu stabilizaciji rizičnog stanja u Unsko-sanskom kantonu koje je nastalo masovnim prilivom migranata.

Razmatrajući informaciju o aktuelnoj blokadi rada Parlamentarne skupštine BiH Predsjedništvo A-SDA poziva sve parlamentarne stranke, a posebno one koje blokadom rada žele postići svoje političke ciljeve, da u skladu s Ustavom, zakonima i poslovnikom hitno pristupe imenovanju članova stalnih komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te na taj način omoguće redovna zasjedanja i rad u ovom uvaženom domu.

S obzirom na očiglednu opstrukciju i djelovanje suprotno obavezama koje su utvrđene Ustavom, zakonima i poslovnikom, određenog broja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo A-SDA BiH poziva Ured visokog predstavnika (OHR) u našoj zemlji da u skladu sa svojim ovlastima intervenira i spriječi ovu političku blokadu koja traje više od godinu dana od provedenih općih izbora.